• RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Agarwood Resources

Produk GBR

Minyak Harum B$18
Pati minyak Gaharu
Kraftangan gaharu
Chip Gaharu

Jadual

-

Tempat penjualan bibit Gaharu

Unit No.4 Tingkat 1 Spg 544, Bangunan Haji Pawzi,
Jalan Bengkurong-Masin . Bf2120
Negara Brunei Darussalam

(memandangkan pejabat masa ini dalam pengubahsuaian pihak pentadbiran memohon maaf awda boleh meghubungi dengan email : gaharubrunei@yahoo.com )

About Me

Mengkomersilkan dan mempelbagaikan penghasilan tanaman Gaharu untuk menaiktarafkan pendapatan setiap keluarga di Negara Brunei khasnya dan di Asia Tenggara (Malaysia,Indonesia,Singapura,
Thailand,Laos,Combodia,
Vietnam,Filipina,India,
Bangladesh dan Cina)

Thumbnail Recent Post

Seminar Kursus Gaharu

Pada: - Pospone (tarikh akan diumumkan kemudian)

Jam: 8.30 am - 05:00pm (Pagi Teori dan Petang Praktikal inokulasi pokok)

Bertempat: Sekolah perdagangan, spg 347, jln Pasar Baharu Gadong, BE 1310, Brunei Darussalam

Yuran pendaftaran: $150 (Jamuan akan disediakan)
*Tempat duduk terhad.

Percuma 1 bibit Gaharu berserta sijil tanaman dan sijil kursus gaharu, praktikal inokulasi pokok

* tarikh tutup pendaftaran: - tarikh pendaftaran masih dibuka dan akan diumumkan kemudian tarikh seminar

* walk in akan kami terima

Untuk keterangan lanjut silae-mail ke : Gaharubrunei@yahoo.com

Download Borang Seminar

support GaharuBrunei

Support gaharubrunei by linking to your blog, copy and paste the code below into your site.

Pengikut

Web Counter

Seminar Keempat Gaharu Brunei

Seminar Ke-4 Gaharu Brunei di kelolakan dengan kerjasama pihak syarikat Lagenda Yakin

Persembah Kehadapan Majlis Kebawah Duli

Persembah pohon gaharu Kehadapan Majlis Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah Sultan Dan yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam.

Nursery Gaharu

Nursery pohon gaharu yang terletak di kampong Betumpu Bengkurong

Sumbangan Pohon Gaharu

Sumbangan pohon gaharu yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Paduka Awang Haji Hazair Bin Haji Abdullah, Menteri Kebudayaan Belia Dan Sukan sempena majlis karnival budaya membaca 2011

Kebun Gaharu

Kebun gaharu yang terletak di Daerah Temburong

PEMANGKU Pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah (ITQSHHB), Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali menanam pokok gaharu di kawasan ITQSHHB. (Foto : Mohd. Sahrizal Hj. Said)
JALAN TUTONG, Isnin, 31 Oktober. - Pemangku Pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah (ITQSHHB), Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali berkata, tanaman hijau bukan sahaja dapat menyumbang kepada penghasilan oksigen secara semula jadi dan membisaikan persekitaran, malah ia merupakan amal jariah.Pengiran Haji Haslin menyatakan perkara itu semasa berucap selaku tetamu kehormat di Majlis Sumbangan dan Penanaman Pokok Gaharu di Kawasan ITQSHHB, di sini.Sebanyak 11 pokok gaharu ditanam di kawasan ITQSHHB yang merupakan sumbangan pertama Gaharu Berjaya Resources kepada institut tersebut.